Документы первичного учета в правоохранительных органах

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Реферат. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Категория: Правоведение
Адрес этого реферата http://referat-kursovaya.repetitor.info/?essayId=15085 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 4 из 4 [Всего 4 записей]« 1 2 3 4

про роботу органів слідства та дізнання

і Інструкції до цієї звітності

У зв'язку з затвердженням Міністерством статистики України

нових форм статистичної звітності про роботу органів слідства та

дізнання НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію, починаючи зі звіту за 1993 рік, затверджені

наказом Міністерства статистики України від 30 вересня 1993 року

за N 222 нові форми державної статистичної звітності для всіх

органів прокуратури, включаючи військові:

- N 1 СЛ "Звіт про роботу органів слідства та дізнання";

- N 1 СЛМ "Основні показники роботи органів слідства та

дізнання".

2. Звіт про роботу органів слідства та дізнання за формою N1 СЛ направляти до органів вищого рівня за підпорядкованістю двічі на рік - за перше півріччя і рік, а "Основні показники роботи органів слідства та дізнання" форми N 1 СЛМ наростаючим підсумком - щомісяця за винятком піврічного та річного звітних періодів.

Звіти вказаних форм подавати прокурору вищого рівня до таких

чисел після звітного періоду:

Звіт про роботу органів слідства та дізнання за формою N 1 СЛ

Основні показники роботи органів слідства та дізнання за формою N 1 СЛМ

1

2

3

Міським, районним, міжрайонним, а також іншими прирівняними до них прокурорами

5

3

Прокурорами міст, які мають підпорядковані органи, та військовими прокурорами гарнізонів

9

5

Прокурорами по нагляду за додер жанням законів на підприємствах оборонної промисловості

9

8

Слідчими підрозділами прокуратур Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, транспортних прокуратур (на правах обласних), Військових прокуратур регіонів, ЧФ і ВМС України

5

3

Слідчим відділом Генеральної прокуратури України

10

5

Прокурорами Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, транспортними прокурорами (на правах обласних), військовими прокурорами регіонів, ЧФ і ВМС України

15

8

3. Затвердити узгоджену з Міністерством внутрішніх справ

України Інструкцію до статистичної звітності про роботу органів

слідства та дізнання і ввести її в дію з 1 січня 1994 року.

4. Начальникам управлінь і відділів Генеральної прокуратури

України, прокурорам Республіки Крим, областей, міст Києва,

Севастополя, транспортним прокурорам (на правах обласних),

військовим прокурорам регіонів, ЧФ і ВМС України, прокурорам по

нагляду за додержанням законів на підприємствах оборонної

промисловості організувати ознайомлення і вивчення вимог

Інструкції до статистичної звітності про роботу органів слідства

та дізнання всіма працівниками органів прокуратури.

Довести до відома органів внутрішніх справ нову звітність

форм N 1 СЛ і N 1 СЛМ та Інструкцію до статистичної звітності про

роботу органів слідства та дізнання. Забезпечити достовірність

показників вказаної статистичної звітності.

5. Звіти форм N 1 СЛ і N 1 СЛМ для військових прокурорів

гарнізонів, регіонів, ЧФ і ВМС України при заповненні вважати

таємними, а зведені звіти даних військових прокуратур по Україні -

цілком таємними. Зберігання і пересилку їх здійснювати за

правилами таємного діловодства.

6. Вважати такими, що втратили чинність з 1 січня 1994 року,

наказ Генерального прокурора України від 22 травня 1992 року N 20

у частині введення в дію статистичних звітів форм N 1 СЛ і N 1

СЛМ, наказ Генерального прокурора України від 24 травня 1993 року

N 15 та Інструкцію до статистичної звітності про роботу органів

слідства та дізнання від 24 травня 1993 року, затверджену

Генеральним прокурором України.

7. Начальнику управління планування, фінансування і

матеріально-технічного забезпечення Кондратенку В.А. організувати

термінове друкування необхідної кількості бланків форм вказаної

звітності та Інструкції до статистичної звітності про роботу

органів слідства та дізнання.

Наказ надіслати прокурорам Республіки Крим, областей, міст

Києва, Севастополя, транспортним прокурорам, військовим прокурорам

регіонів, ЧФ і ВМС України, міським, районним, міжрайонним

прокурорам, військовим прокурорам гарнізонів, прокурорам по

нагляду за додержанням законів на підприємствах оборонної

промисловості, іншим прирівняним до них прокурорам.

Генеральний прокурор України В. Шишкін1.Документы первичного учета в правоохранительных органах и их применение для статического наблюдения

Обл(ково-статистична картка на крим(нальну справу

Над(йшла "_____" _______________19___р. вид (з) ____________Справа №__________19__р.

За №_____ в(д "__"____________19__р. Число обвинувачених_________________

Справа над(йшла:

А) вперше

Б) п(сля скасування вироку (ухвали)

В) п(сля додаткового росл(дування чи розшуку

Г) за п(судн(стю

Пр(звище, (м'я, по батьков( обвинуваченого

М(сце роботи та посада

Розглянута в розпорядчому зас(дан(

"__"______________19__р.

Призначена до розгляду

Провадженням справу зупинено в зв(язку з:

А) оголошенням розшуку

Б) тривалою хворобою

В) проведенням ексертизи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конечно, в объеме реферата трудно полностью осветить такую глубокую и обширную тему как Документы первичного учета в правоохранительных органах и их применение для статического наблюдения однако фундаментальные понятия и базовые положения в указанной работе приведены.

По ряду объективных и субъективных причин российская правотворческая мысль немного опережает украинскую, что дает нашим законодателям использовать положительный опыт накопленный российскими юристами после принятия тех или иных нормативных актов, и избегать ошибок, обязательно встречающихся на таком тернистом пути как правотворчество.

Используя положительный опыт не только России, но и развитых государств, учитывая национальные и исторические особенности нашего народа Украина станет демократическим и правовым государством, которое займет свое достойное место среди развитых демократических государств.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

* Инструкция по делопроизводству в органах Прокуратуры Украины утвержденная приказом Генерального Прокурора Украины N25 от 22.12,1994 г.

* Коваль А.П. Культура ділового мовленняя. Видавниче об'єднання "Вища школа", К.: 1977.

* Краткий словарь архивной терминологии. М.: 1968.

* Югов А. Думы о русском слове. М.,1972, с.54.

* Уголовно-процессуальный кодекс Украины. Закон Украины от 28 декабря 1960г. Ведомости Верховной Рады Украины. - 1961. - N2. - Ст.15.

RSSСтраница 4 из 4 [Всего 4 записей]« 1 2 3 4


При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
www.megastock.ru
Проверить аттестат