Історія української літератури двадцятого століття

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Курсовая работа. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Категория: История Украины, Культурология
Адрес этого реферата http://referat-kursovaya.repetitor.info/?essayId=21416 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 4 [Всего 4 записей]1 2 3 4 »

ВСТУП

Історія української літератури двадцятого століття майже не досліджена.. Окрім того, що українська література розвивалася на території України, багато письменників творили і за межами батьківщини.

Імена цих патріотів повертаються на рідну землю, а співвітчизники дізнаються про них лише зараз. Уласа Самчука називали літописцем свого часу і свого народу. Він з юнацьких літ був відірваний від материнського лона, опинившись поза межами рідного краю. На чужих землях письменник набагато глибше і болючіше відчував і переживав трагедії братів і сестер з України.

Улас Самчук - це видатна постать у нашій літературі, збагнути її можна лише тоді, коли видати його багатотомник. Ми можемо ознайомитися з мізером, який залишив по собі письменник: журнал "Дзвін" з оповідання Уласа Самчука "Віднайдений рай", у тому ж 1991 році повість "Марія", видрукована "Українським письменником" у 1991 році, журналом "Дніпро" у 1991 році, опубліковано другий том епопеї "Волинь". Окремим виданням у видавництві "Дніпро" в 1993 році вийшла трилогія "Волинь", а журнал "Дзвін опублікував спогади письменника "На білому коні" /№1-3, 1993р./. той же таки "Дзвін" через рік продарував нам ще одні спогади Уласа Самчука "На коні вороному" /№6-8, 1994р./, а у 1995 році - "Записки на бігу" /№4-7/. У 1994 році "Український письменник" видав роман Уласа Самчука "Чого не гоїть огонь". Звичайно, є ще фонд залу україніки у Центральної Національної Бібліотеки ім.В.Вернадського,але нажаль, і в ній немає повного зібрання творів Уласа Самчука. Доля Уласа Самчука типова для українського письмменника-емігранта. Талант Самчука, багаторічна праця на літературному полі, більш ніж десяток видрукованих творів за кордоном і невідомість в Україні.

Улас Олексійович Самчук народився у селі Дермань, у Волинській області. Його батьки були селянами. Тяжко та виснажливо працювали біля землі та славного господарства. Вони передавали своїм дітям любов до життя і праці. Бажання вирватися з соціально обмеженого, окупованого суспільства привело молодого жовняра (вояку) польського війська до дезертирства у Німеччину. Це сталося у 1927 році. Почалися скитання молодого хлопця з Волині по закордонних землях. Куди б не закинула доля Уласа, головною темою його творчості була рідна земля та брати й сестри з України. Усе свідоме життя письменник ставив перед собою завдання бути літописцем українського народу, того часу, який сам бачив, переживав.

Публіцистика Уласа Самчука - це спогади, статті, фейлетони, нариси, подорожні нотатки. А Власенко-Бойцун називав такі періоди публіцистичної діяльності автора "Волині": воєнний 1938-1944 - репортерська, редакційна діяльність - і повоєнний, який ділиться на два часові відтінки: 1945-1948 - ідеологічно-програмова публіцистика МУРівського періоду: осінь 1948 - до кінця життя - публіцистика "канадського" періоду1.

З 1938 року Улас Самчук почав працювати як публіцист. Завдяки йому, світ дізнався про героїчну боротьбу українців Закарпаття за незалежну українську державу.

У 1939 році, після розгрому Карпатської Січі молодий публіцист повертається до Праги. Звідти він у 1940 році переїжджає до Кракова і з похідними групами ОУН у липні 1941 року - на Україну. По приїзді до Рівного, Улас Самчук став редактором газети "Волинь". Ініціатором цього видання був Степан Скрипник (згодом Патріарх УАПЦ Мстислав). "Перша справжня газета на території окупованої України, видана незалежними силами і засобами"2 почала свій шлях до людей 1 вересня 1941 року.

"... насторожені, хвилюючі дні виняткового в історії світу часу. Біля нас і в нас руїни... Ми розбиті, розкидані, приголомшені... хотілося б, щоб газета була максимально своя, не лише мовою, а й змістом... Стільки років казьонщини, штампованої балаканини, сірої пропаганди, нещирові патетики. і раптом щось інше, безпосереднє, щире, кольоритне. Все, що ми писали, - писали від глибини серця і глибини потреби, і читач це одразу відчував"3. У виданні вміщувалася офіційна німецька хроніка, бо німці забороняли писати про українську державність, міжпартійні (між ОУН-мельниківцями і ОУН-бендерівцями) справи. Газета не могла проводити незалежну від окупаційної влади лінію, в ній залишались теми налагодження господарського і культурного життя, а головне - "піднесення рівня свідомісті - інтелектуальної, культурної, політичної"3.

Перший номер "Волині": передовиця "За мужню дійсність", репортаж "Сян!" і стаття "Завойовуймо міста" Уласа Самчука, ілюстроване есе Ніла Хосевича "Про графіку", розвідка Юрія Шумовського "Про охорону мистецтва й пам'яток", відділ Демо-Довгопільського "Фізичне виховання", дописи, огляд, інформація, хроніка. Тираж газети був 12 тисяч екземплярів. Їх розбирали прямо на вулицях. Протягом двох з половиною років існування було випущено більше ніж 7 млн. примірників. Періодичність з жовтня місяця - 2 примірники на тиждень, середній тираж - 30 тисяч, максимальний (у січні 1942 року) - 60 тисяч. Щоб зрозуміти значення "Волині" для окупованої України, досить лише прочитати назви статей ("Київ", "Шевченко", "Свідомо жити","Більше ініціативи", "Війна і ми", "Вимоги твердого часу", "Ясно й одверто").

Ось кілька уривків з них:

"Наша ціль дуже виразна. Витримати морально, не випустити з ініціативи у справах, які торкаються нас безпосередньо..."

"Розбудова України й організація українського народу - ось основне гасло нашого часу... праця, солідарна, творча, будуюча і організуюча праця. Праця всього народу, праця кожної творчої одиниці" ("За мужню дійсність" Волинь. 1941.-1 вересня).

"Хто ми? Нарід чи чернь? Нація чи маса?.. Організована, свідома, вигранена збірна одиниця чи юрба без'язиких і безликих постатей?3

В наш час стаття вражає гострою тематикою, вмінням не тільки означити проблему, а й проаналізувати її, вказати на причини і можливі шляхи розв'язання та блискучою стилістикою. Все це міститься у якійсь сотні рядків. Хто такі українці? Відповісти однозначно на це питання без вагання не можна. Неможна впевнено сказати, що ми - народ, величезна частина населення, особливо міського, не розмовляє українською мовою, національні почуття, національні святині для них чужі. Найбільше це стосується молоді. Засилля на телебаченні чужоземної музики, фільмів, не кращим чином позначаються на її свідомості. Молоді не прививається любов до власної держави, культури. Деяка молодь не знає своєї історії і не може відповісти на питання "Хто були їх предки?".

"Почувати себе людиною, почувати себе тим, як ще колись казали, першим творінням найбільшого творця, почувати себе свідомим у всіх своїх вчинках та поступованнях - ось основна заповідь людини... Зламати цю заповідь - значить зламати основний стрижень буття, що значить перекреслити своє моральне обличчя"4. Не можна не погодитися з автором. Справді, почуття власної гідності може спонукати її до самозахисту і підвести людину і країну з колін. Людина буде здатна захистити свою родину, свої землі. Бо саме людина є основою життя і від того, якою її виховають, залежить яким буде подальше життя. Скільки б ми не проголошували будь-який клас гегемоном, яких би пільг йому не надавали, але що він "складається з юрби бандитів чи людського шумовиння... - він сам по собі не має найменшої вартості"4. Без людської і національної свідомості людина не може творити, діяти, іти на подвиг, "не може мати морального хребта, не може бути повним характером"4. Саме тому, підкреслює Улас Самчук, нищення національної свідомості було першим завданням будь-якї влади, яка приходила на Україну. Духовне насильство стало особливо тотальним за більшовиків: не тільки вказувалось, що робити, як робити, не тільки нав'язувались чужі оцінки, навіть "ті чи інші літери казали вимовляти так, як хочуть вони4. Саме тому і стали ми не неробом, а черню, "безликою, без'язиковою юрбою". Тому національний нігілізм, почуття меншовартості - це "перше і основне зло, яке треба вирвати з коренем!". Вчитавшись в слова великого українця, відчувши їхній біль і внутрішній запал, задумаєшся, наскільки актуально вони звучать і зараз. і запитуєш себе: то хто ж ми є сьогодні - нарід чи чернь? "...не все одно, хто як говорить, яким богам молиться, які книжки читає. Не все одно, якими іменами названі вулиці наших міст, не все одна, чи домінуючим є для нас Шевченко чи Пушкін. Не все одно, як це часто доводиться чути, яке наше відношення до російської літератури. Ні! Це не все оджно... А коли все одно, то це значить, що все одно для нас, хто є ми самі! Це значить, що ми не нарід, не якась спільна історична збірна сила, а невиразна юрба, сіра маса, вічно принижена без всяких ідеалів чернь"4.

RSSСтраница 1 из 4 [Всего 4 записей]1 2 3 4 »


При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
www.megastock.ru
Проверить аттестат